Tag Archives: press release

Komunikat prasowy nt. podróbek towarów marki Fleshlight na terenie Polski

komunikat

Hiszpańska kwatera producenta produktów Fleshlight zwróciła się do nas z prośbą o rozesłanie i opublikowanie komunikatu prasowego dotyczącego walki Fleshlight z podróbkami. Treść komunikatu w języku angielskim i polskim zamieszczamy poniżej.


[wersja angielska]

Warszawa/Sevilla, 9 March 2016

PRESS RELEASE

FLESHLIGHT’S TOUGH FIGHT AGAINST COUNTERFEITING

For a long time, and especially during 2015, Fleshlight has taken drastic and severe measures to fight against the counterfeiting of their products.

These measures have had a great effect and impact worldwide, and have been taken at all levels. Thus, upon detection of infringing products, Fleshlight has not only acted out of court, but has also acted at a police level, organizing raids and seizing fake products, thereby initiating the corresponding criminal proceedings to establish the possible liability of those criminally responsible. At present, there are criminal proceedings open in several countries.

As a consequence of the implementation of such measures, including police and judicial systems, thousands of counterfeit products have been seized and destroyed, ranging from retail stores to large distributors.

On the other hand, as a result of the pursuit of counterfeits also on a digital level, thousands of offerings of counterfeit items have been detected and erased on the Internet, achieving high percentages of elimination. The arrival of counterfeits to the final buyer has been prevented. Also in the digital field, the withdrawal of infringing domains that violated and exploited Fleshlight’s reputation was possible.

Aware of the need to cleanse the market and avoid that demanding consumers are deceived, Fleshlight not only maintains but also increases, in 2016, the implementation of such measures at all levels and therefore will act with the utmost strength, on a judicial level before the Criminal Courts if necessary, against those infringers who are identified.

Each and every one of these measures are intended to protect our partners and clients, returning a greater profit and a decrease of illegal competition. Fleshlight is at our clients’ service to directly collaborate with them in the fight against counterfeiting.

————————————–

Fleshlight International S.L.
Sales Department
c/ Denario 12
Polígono Industrial Carretera de la Isla
41703 Dos Hermanas, Sevilla
Oficina / Office: +34 954 931 548
Fax: +34 954 982 069


[wersja polska]

Warszawa/Sewilla, 9 marca 2016 r.

KOMUNIKAT PRASOWY

ZACIEKŁA WALKA FLESHLIGHT PRZECIWKO PODRÓBKOM

Od dłuższego czasu, a szczególnie intensywnie na przestrzeni roku 2015, firma Fleshlight podejmuje drastyczne i zdecydowane kroki zmierzające do zwalczania zjawiska podrabiania swoich produktów.

Kroki te podjęte na wszystkich płaszczyznach okazały się mieć istotny wpływ na proceder oraz przynieść efekty na skalę światową. W konsekwencji, w momencie wykrycia podrabianych produktów, firma Fleshlight nie tylko podejmowała działania na własną rękę, ale także zgłosiła sprawę policji, co umożliwiło przeprowadzenie przejęcia podróbek produktów, tym samym wszczynając postępowanie karne mając na celu wskazanie tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za ten nieprawny proceder. Aktualnie w kilku krajach toczą się postępowania karne w tej sprawie.

W wyniku podjęcia powyższych kroków, obejmujących także działania policji oraz władzy sądowniczej, przechwycono oraz zniszczono tysiące podrobionych produktów począwszy od sklepów detalicznych, po potężnych dystrybutorów.

Ponadto w wyniku ścigania osób odpowiedzialnych za sprzedaż podróbek w Internecie, wykryto oraz usunięto tysiące ofert podrobionych towarów, a sam stopień wykrywalności był bardzo duży. Udało się zapobiec przesyłkom tychże podróbek do końcowego klienta. Także w kanale cyfrowym udało się wycofać domeny, które naruszały prawo oraz wpływały negatywnie na reputację firmy Fleshlight.

Świadoma potrzeby “wyczyszczenia” rynku z podróbek oraz w celu uniknięcia oszustwa na konsumentach, firma Fleshlight nie tylko utrzymuje, ale zwiększa w roku 2016 intensywność podejmowania takich kroków na wszystkich możliwych płaszczyznach oraz zamierza działać z maksymalną siłą w sądzie przeciwko tym, którzy odpowiedzialni są za sprzedaż podróbek.

Każdy z tych kroków ma na celu ochronić naszych kontrahentów oraz klientów, zapewniając większy zysk oraz ograniczając występowanie nieuczciwej konkurencji. Fleshlight jest do pełnej dyspozycji naszych klientów jeśli chodzi o bezpośrednią współpracę w walce przeciwko fałszerstwom.

————————————–

Fleshlight International S.L.
Sales Department
c/ Denario 12
Polígono Industrial Carretera de la Isla
41703 Dos Hermanas, Sevilla
Oficina / Office: +34 954 931 548
Fax: +34 954 982 069


Informujemy, że Playroom jest oficjalnym dystrybutorem marki Fleshlight w Polsce. Zakup oryginalnych produktów jest gwarantowany przez dystrybutora.

Tagged , , ,