Tag Archives: poliytyka rabatowa

Polityka rabatowa (od 1 czerwca 2021 r.)

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 czerwca 2021 roku Kupującym w hurtowni PLAYROOM przyznamy nowe rabaty na zakupy. Rabaty będą uzależnione od miesięcznych obrotów z poprzedniego miesiąca.

I tak, Kupującym przyznany zostanie rabat w wysokości:

  • 25% dla obrotów do 15 000 zł
  • 30% dla obrotów od 15 001 do 30 000 zł
  • 33% dla obrotów od 30 001 zł do 100 000 zł
  • 35% dla obrotów większych od 100 000 zł

Rabaty będziemy przeliczać co miesiąc w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu poprzedniego miesiąca, tj. miesiąca obliczeniowego. Do wyliczenia miesięcznego obrotu przyjmiemy wartości netto wystawionych faktur sprzedaży, korekt sprzedaży oraz zwrotów.

Dodatkowo:

  • dla firm z poziomu rabatowego 33% obniżymy opłatę logistyczną wg cennika
  • dla firm z poziomu rabatowego 35% zniesiemy opłatę logistyczną.

Sprzedawca może cofnąć rabat Kupującemu w następujących sytuacjach:

  • gdy Kupujący ma 3 przeterminowane faktury z odroczonym terminem płatności
  • lub gdy przeciwko Kującemu toczy się windykacja należności.

Po raz pierwszy nowe progi rabatowe oraz ceny opłaty logistycznej zostaną zastosowane po miesiącu od wprowadzenia nowego Regulaminu (tj. od dnia 1 czerwca 2021 r.)

Tagged ,