Tag Archives: narzut

Marża a narzut

Czy warto znać swoją marżę i narzut?

Warto a nawet trzeba! Mówiąc wprost każdy, kto zajmuje się handlem musi wiedzieć i umieć wyliczyć swoją marżę i narzut. Oto definicje:

 marża = stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży wyrażony w procentach

narzut = stosunek zysku ze sprzedaży do ceny zakupu (ceny hurtowej) wyrażony w procentach

Najlepiej umówmy to na konkretnym przykładzie:

  • sprzedawca kupił w hurtowni produkt za cenę 100 zł
  • nastepnie sprzedał go w sklepie internetowym za cenę 150 zł

Jaka jest marża i jaki narzut? Oto wyliczenia:

marża = (150 – 100) : 150 = 33,33%

narzut = (150 – 100) : 100 = 50%

 

Jeszcze tylko krótkie wyjaśnienie różnicy pomiędzy marżą netto a marżą brutto. Otóż marża netto , to stosunek zysku netto do ogólnej wartości sprzedaży (w danym). Marża netto uwzględnia wszystkie koszty ponoszone przez firmę w danym okresie. Natomiast marża brutto uwzględnia tylko koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą (np. koszty produkcji lub zakupu towarów, prowizje handlowców itp.), ale nie bierze pod uwagę kosztów pośrednich (np. kosztów funkcjonowania biura, czynszów itp.). Reasumując marża brutto pokazuje nam, jak zyskowna była sprzedaż w określonym czasie, a marża netto określa, jak zyskowna była cała działalność firmy.

Za pomocą wskaźnika marży możemy lepiej zarządzać swoją firmą, przywidywać wzrosty, badać czy nasza sprzedaż jest efektywna i czy mamy dobrze skonstruowaną cenę sprzedaży. Dzięki świadomości swojej marży możemy być konkurencyjni na rynku.


Porada – na stronie <<< tutaj >>> można pobrac darmowy plik Excel do wyliczenia narzutu i marży.

Tagged , ,