Przedsiębiorca-konsument

Happy young colleagues are working at computers while sitting in modern office

Od 1 stycznia 2021 roku pewna część podmiotów i pod pewnymi warunkami uzyska statut przedsiębiorcy-konsumenta. To, jak na warunki polskie, rewolucyjna zmiana w przepisach a ponadto przepisy te w kilku kwestiach wciąż są niejasne.

O co chodzi?

Chodzi o to, że z około 2,53 mln zarejestrowanych w CEIDG jednoosobowych działalności gospodarczych (czyli osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek) mniej więcej 2.000.000 prowadzi aktywną działalność a do tej pory traktowane były, jak duże firmy. Z reguły jednak to malutkie firmy, prowadzone często poza godzinami etatowymi i mające trudniej na rynku usług.

Od 1 stycznia 2021 r. jednoosobowe działalności gospodarcze będą mogły korzystać z nowych przepisów, to znaczy m. in.:

  • z konsumenckiego odstąpienia do umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów zwrotu rzeczy)
  • z rękojmi
  • z zasad o niedozwolonych klauzulach
  • z regresu (roszczenie sprzedawcy od poprzedniego sprzedawcy)

Aby jednak podmiot mógł korzystać z nowych przepisów będzie musiał spełnić 3 warunki:

  • być osobą fizyczną
  • prowadzić działalność na podstawie wpisu do CEIDG
  • przedmiot umowy będzie musiał mieć związek z przedmiotem działalności gospodarczej uwidocznionym w kodach PKD wpisanych w ewidencji

Zatem sprowadza się to w zasadzie do ustalenia czy zakupy do firmy (jednoosobowej działalności gospodarczej) mają związek z działalnością zawodową czy nie. Czy mają charakter zawodowy, czy nie?

Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów najważniejszym wydaje się sprawdzenie swoich zapisów PKD w CEIDG – bo jest to pierwsza rzecz, którą sprawdzi sprzedawca chcąc ustalić status przedsiębiorcy. W ten sposób bezsprzecznie będzie miał sprzedawca pewność komu sprzedaje towar (profesjonaliście, czy nie), czy sprzedawany towar służy, jako narzędzie pracy, czy jest towarem na odsprzedaż, czy może na użytek osobisty.

W Gazecie Prawnej opisane są przykłady transakcji oraz wytłumaczone, kiedy przedsiębiorąca będzie mógł skorzystać z praw przysługujących konsumentom a kiedy nie.

Źródło: Gazeta Prawna 11.12.2020 r.

Tagged , ,