Ochrona środowiska u dystrybutora

Zgodnie z art. 12. ust. 1. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 roku wprowadzający do obrotu na terenie Polski / Unii Europejskiej sprzęt jest obowiązany do umieszczania m. in. numeru rejestrowego na fakturach i innych dokumentach handlowych.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca br. na podstawie podpisanej umowy z ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. firma ta będzie obsługiwać Playroom i współpracować w organizacji odbioru i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

 

Tagged , , , ,