Nowa polityka rabatowa od 01.01.2022 r.

Polityka rabatowa (będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.)

Sprzedawca przyznaje Kupującym rabat uzależniony od miesięcznych obrotów netto w wysokości:

  • 25% dla obrotów do 15 000 zł
  • 30% dla obrotów od 15 001 do 30 000 zł

Dodatkowo:

  • dla obrotów od 30 001 zł do 100 000 zł – obniża się opłatę logistyczną wg cennika
  • dla obrotów większych od 100 000 zł – znosi się opłatę logistyczną 

Rabaty są przeliczane co miesiąc w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu poprzedniego miesiąca, tj. miesiąca obliczeniowego.

Do wyliczenia miesięcznego obrotu przyjmuje się wartości netto wystawionych faktur sprzedaży, korekt sprzedaży oraz zwrotów.

Sprzedawca może cofnąć rabat Kupującemu w następujących sytuacjach:

  • gdy Kupujący ma 3 przeterminowane faktury z odroczonym terminem płatności
  • lub gdy przeciwko Kującemu toczy się windykacja należności.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem w Wydziale Operacji Logistycznych.

Tagged