BHP – okresowe szkolenie kadry

bhp-szkolenie

W tym miesiącu zakończyliśmy okresowe szkolenie kadry kierowniczej, biurowej oraz pracowników z dziedziny BHP w Playroom, które rozpoczęliśmy jeszcze w grudniu 2015 roku i trwała w kilku etapach. Prowadzone było przez znakomitą firmę – Usługi BHP i PPOŻ. Grażyna Zakrzewska . Szkolenie miało na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca, kierownicy działów oraz pracownicy zaznajomili się także z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w dziedzinie BHP. Zajęcia w siedzibie firmy prowadziła Pani Grażyna Zakrzewska, właścicielka firmy szkoleniowej, absolwentka, m. in. Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Straży Pożarnej w Warszawie, specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Cała kadra przedsiębiorstwa Playroom zdała stosowne egzaminy kończące kurs i przygotowuje się do kolejnego z udzielania pierwszej pomocy.

Dlaczego kurs BHP?

Bo to wymóg stawiany pracodawcom przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.  Zgodnie z zasadami takie szkolenie należy organizować co 3-6 lat w zależności od rodzaju zajmowanego stanowiska w zakładzie pracy a brak szkolenia możne zakończyć się surowymi konsekwencjami dla pracodawcy. Szkolenie z BHP przede wszystkim ma zwiększyć świadomość pracodawców, osób kierujących pracownikami i samych pracowników co do bezpieczeństwa i higieny pracy, przypomnieć podstawowe informacje o BHP na stanowisku pracy, o udzielaniu pierwszej pomocy, o środkach przeciwpożarowych. Jest to także doskonała okazja do zapoznania się z nowymi przepisami dotyczącymi BHP i uzyskania profesjonalnego komentarza od osób prowadzących kurs. Z tych możliwości kadra Playroom skorzystała w 100%.

W Playroom szkolonymi byli zarówno pracodawca, jak i osoby na stanowiskach kierowniczych oraz ich podwładni. Kurs cieszył się szczególnym zainteresowaniem pracowników zatrudnionych w Centrum Logistycznym, gdzie BHP ma fundamentalne znaczenia dla sukcesu całości pracy operacyjnej Centrum Logistycznego i bezpieczeństwa tam pracujących osób.

Serdecznie dziękujemy firmie szkoleniowej za profesjonalne przeprowadzenie kursu i otoczenie nas opieką BHP.

Tagged